kancelaria radcy prawnego
wojciech woźniak

rok założenia 2005

o kancelarii

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Wśród naszych klientów są zarówno, spółki prawa handlowego, grupy kapitałowe i indywidualni przedsiębiorcy.
Bogate doświadczenie zyskane na przestrzeni lat oraz doskonałe przygotowanie teoretycznoprawne pozwala nam oferować klientom dopasowane rozwiązania, najbardziej optymalne dla klienta. Rozumiemy, że podstawą wzajemnej współpracy z klientem jest zrozumienie jego biznesu. Dlatego staramy się budować długotrwałe relacje z naszymi klientami, oparte na zaufaniu i profesjonalizmie.
Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, bierzemy udział w licznych szkoleniach, konferencjach, sami prowadzimy szkolenia według potrzeb naszych klientów.
W bieżącej pracy wykorzystujemy bezpieczne sposoby komunikacji z klientem, starając się zapewnić naszym klientom pewny kontakt.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

obszar działań

Prawo gospodarcze, prawo pracy

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Przygotowujemy projekty umów uwzględniające propozycje zabezpieczenia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem w szczególności rachunków typu escrow, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, weksli, zastawów i hipotek, poręczeń, przewłaszczenia na zabezpieczenie itp. Obsługujemy procesy inwestycyjne, w tym procesy budowlane, deweloperskie. Przygotowujemy projekty umów w zakresie zatrudnienia, jak i świadczenia usług, według indywidualnych potrzeb klientów. Doradzamy w kwestii rozwiązywania stosunków pracy, układów zbiorowych pracy.

Ochrona danych osobowych

Wspieramy Klientów w tworzeniu przez nich polityk ochrony danych osobowych, projektowaniu systemu służącego realizacji prawnych obowiązków ochrony danych osobowych, projektujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przeprowadzamy tematyczne szkolenia według indywidualnych potrzeb klientów.

Służebności gruntowe i przesyłu

Kancelaria doradza w uregulowaniu spraw związanych z problematyką urządzeń przesyłowych i to zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy przesyłowego, jak i właścicieli nieruchomości zajętych przez te urządzenia. W tym zakresie doradzamy, negocjujemy, opiniujemy dokumenty, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.

Prawo korporacyjne

Kancelaria posiada duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej. Doradzamy jak bezpiecznie rozpocząć działalność gospodarczą i w jakiej formie prawnej, opracowujemy umowy/statuty spółek i innych podmiotów, rejestrujemy przedsiębiorców, opracowujemy dokumenty związane ze zmianami organizacyjnymi podmiotów, przeprowadzamy procesy przekształceń i łączenia spółek, obsługujemy organy statutowe, prowadzimy postępowania likwidacyjne.

Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego i rodzinnego, aż po reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych. Zapewniamy współpracę z kancelariami notarialnymi i doradcami podatkowymi. Doradzamy w zakresie prawa spadkowego, w tym w zakresie zarządu sukcesyjnego.

Spory sądowe, postępowanie egzekucyjne

W pierwszej kolejności rekomendujemy wykorzystanie wszelkich pozaprocesowych metod rozwiązywania konfliktów. Uczestniczymy w mediacjach, negocjacjach mających w założeniu wypracowanie jak najlepszego, z punktu widzenia i interesów klienta, rozwiązania. W przypadku sporu sądowego , reprezentujemy klientów w oparciu o najlepszą wiedzę i techniki procesowe. Prowadzimy w imieniu klienta postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

nasz zespół

Wojciech Woźniak, radca prawny

Nazywam się Wojciech Woźniak.

W 2005 roku ukończyłem aplikację radcowską i zostałem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, w organach (Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych) których pracuję od lat. Ponadto, pełnię funkcję Koordynatora zewnętrznej działalności edukacyjnej Rady.

W swojej pracy zawodowej skupiam się przede wszystkim na bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od  osób fizycznych, po spółki osobowe i kapitałowe oraz grupy kapitałowe spółek. Doradzam w sprawach związanych z szeroko rozumianą restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, powoływaniem spółek, negocjowaniem umów handlowych, bezpiecznym prowadzeniem procesów inwestycyjnych.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również reprezentację klientów przed sądami, w tym postępowaniami mediacyjnymi – w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy. Posiadam certyfikat dyplomowanego mediatora.

Joanna Turlej, radca prawny

Nazywam się Joanna Turlej.

W 2005 roku ukończyłam aplikację radcowską i zostałam członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, w organach których pracowałam przez wiele lat.

W swojej pracy zawodowej skupiam się przede wszystkim na świadczeniu usług związanych z projektowaniem umów inwestycyjnych, negocjowaniu ich treści w imieniu klientów, opiniowaniu już zawartych umów i ich interpretacji . Doradzam klientom w zakresie projektowania funkcjonalnej ochrony danych osobowych , służącej realizacji prawnych obowiązków administratora.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również reprezentację klientów przed sądami, w tym postępowaniami mediacyjnymi – w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy. Posiadam certyfikat dyplomowanego mediatora.

firmy współpracujące